^ Back to Top

Twoje Biuro Rachunkowe gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów ustalonych z klientem. Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu kontraktu. Do przygotowanych dokumentów dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j.t. z późn. zm.).

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego. Jesteśmy gotowi do prowadzenia obsługi również na programie preferowanym przez klienta. Twoje Biuro Rachunkowe posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem profesjonalnych czynności usługowych. Twoje Biuro Rachunkowe proponuje państwu następujące usługi:

Księgowe:
- Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
- Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
- Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT 
- Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
- Sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych - GUS
- Bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
- Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
Kadry i płace:
Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
- Prowadzenie akt osobowych - Przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych 
ze stosunkiem pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
- Prowadzenie kart urlopowych, godzin nadliczbowych i inne.
Dokumentacja i ewidencja związana z podatkami pracowników
- Sporządzenie listy płac
- Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
- Sporządzanie deklaracji podatkowych
Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło 
- Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
- Przygotowywanie umów, zleceń i o dzieło
- Sporządzenie rachunków do w/w dokumentów
Prowadzenie dokumentacji ZUS
- Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS 
- Sporządzanie deklaracji ZUS
- Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
- Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
Porady prawne:
- Sporządzanie pism procesowych
- Sporządzanie odwołań do organów administracji państwowej (ZUS, US itp.)

Twoje Biuro - Biuro Finansowo - Księgowe,

Doradztwo Prawne Sp. z o.o Oddział w Olsztynie

Okrzei 25A

10-266 OLSZTYN

TEL./FAX: 89 535 02 51 GSM: 600 085 509

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KRS 0000361959, NIP 7393804726, REGON 280543634